Tôi làm việc theo ca (không phải theo giờ hành chính), thời gian 6 ngày/ tuần, 40 giờ/tuần và đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Tôi có được hưởng chế độ về sớm 01 giờ (hoặc đi làm trễ 01 giờ) không? (Nguyễn T. Phương - congbinh2009@yahoo.com)

Nuôi con nhỏ có được đi làm trễ? Ảnh minh họa Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Điều 115 Bộ luật lao động quy định lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng nguyên lương chứ không được hưởng chế độ về sớm 01 giờ (hoặc đi làm trễ 01 giờ). Việc doanh nghiệp có chấp nhận cho NLĐ được đi sớm, về trễ 01 giờ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hay không phụ thuộc nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Theo NLĐ