(NLĐO)- Tôi xin mạn phép có ý kiến với những người chê trách chị Bình Yên. Tại sao các bạn đánh giá chê bai chị ấy mà không cho chị ấy có quyền đánh giá chê bai cha chồng chị ấy vì những việc ông ấy đã làm xưa kia? Hai việc ấy có gì khác nhau?

Ngọc Lan (quận 3)