Triều cường khiến nhiều khu vực tại TP.HCM bị lụt. Giao thông ách tắc, sinh hoat của người dân trở nên khó khăn.

Thanh Tùng - Lê Quân