Theo ý kiến một số nhà nghiên cứu trên tờ General Dentistry của Viện Hàn lâm Nha khoa Mỹ, nếu mục tiêu là để tránh mòn ở ngà răng, thì tốt hơn nên uống trà đen hay trà xanh.