Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 11/10/2016 đến 14/10/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nuoc Thu Dau Mot dang ky mua 7 trieu co phieu cua Cap nuoc Dong Nai - Anh 1

CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã TDM - UPCoM) đã đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (mã DNW - UPCoM).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 11/10/2016 đến 14/10/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, TDM đang nắm giữ 9,35 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,35% vốn của DNW.

HĐQT của DNW mới đây đã thông qua việc tham gia vốn góp và triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 05 xã Kiệm Tân và đô thị Dầu Giây để thành lập CTCP cấp nước Gia Tân với vốn điều lệ 60 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư 267 tỷ đồng. Công suất cấp nước 15.000m3/ngày.

Theo đó, DNW góp 15 tỷ đồng tương đương 25% VĐL của CTCP cấp nước Gia Tân.