Sau khi nước lũ rút trên địa bàn huyện Hương Khê, bộ đội cùng người dân địa phương bắt tay ngay vào công tác khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Nuoc rut, Huong Khe "xan tay" don lu - Anh 1

Việt Hoàng