Hình ảnh về những nỗ lực vận động tranh cử cuối cùng của Hillary Clinton và Donald Trump...

Nuoc My, dem truoc bau cu - Anh 1

Thăng Điệp