Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đọc điếu văn, thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh của đại tá Trần Quang Khải.