Ba con sinh ra đều bị câm điếc, chồng lại mất sớm khiến chị Nguyễn Thị Thủy ở Thanh Hóa rơi vào cảnh khốn cùng. Mong ước lớn nhất của chị là muốn nghe các con gọi một tiếng mẹ.

Nguyễn Dương