Từ góc độ phân tích của các chuyên gia, nước mắm nhiễm asen có đáng ngại hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây.

Theo VTC14