Với loại sản phẩm dán nhãn "Nước mắm Chin-su cá hồi", để tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, Công ty Vifotech sẽ thực hiện đổi lại cho khách hàng bằng loại in nhãn hoàn chỉnh "Nước mắm Chin-su hương cá hồi".