(iHay) Nói cho chính xác hơn thì 1.400 loại nước hoa đủ mùi chui tọt hết vào một lọ.

Đó là sáng kiến dậy mùi của 2 nghệ sĩ người Hà Lan tên Lenert và Sander.

Họ đã sưu tập tất cả các loại nước hoa “ra lò” trong năm ngoái: 1.400 loại cả thảy (thực tế còn có thể nhiều hơn), đem trộn lại để cho ra lò loại nước hoa thứ... 1.401 mang tên Everything (tất cả).

Bạn muốn biết hương thơm “tả pí lù” như thế nào? Phải thử mới dám nói!

Đoan Nhật - N.Hàn - Ngụy Hàn (tổng hợp)
Ảnh: Castanet