(VTV Online) - Nhiều ngày qua, cuộc sống của 30 nhân khẩu thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã bị đảo lộn khi xuất hiện rất nhiều xăng ở giếng nước ăn.

(VTV Online) -

Nhiều ngày qua, cuộc sống của 30 nhân khẩu thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã bị đảo lộn khi xuất hiện rất nhiều xăng ở giếng nước ăn.

Múc nước giếng lên đổ vào xe máy, chiếc xe chạy tốt, múc nước giếng đổ ra đường và châm lửa, lửa cháy ngùn ngụt. Đó là những thử nghiệm đơn giản để chứng minh tình trạng xăng nhiễm vào nguồn nước ngầm đã nghiêm trọng đến mức độ nào.

Để tránh rủi ro về cháy nổ, nhiều gia đình phải ngắt điện, gửi đồ đạc và đặc biệt là đưa hết người thân đi sơ tán. Video sau đây sẽ cung cấp chi tiết cho quý vị về nỗi khổ của người dân Bình Phước khi giếng đầy xăng:

Trung Nghĩa