Ngày 25/03, theo Trung tâm dữ liệu quốc gia về tuyết và băng đá thuộc trường Đại học Colorado (Mỹ),...