Tín đồ rất phấn khởi từ khi Phật giáo Hòa hảo được công nhận tư cách pháp nhân nên ra sức thi đua làm theo đúng tôn chỉ mục đích của đạo.