Do bất cẩn, một nữ y tá ở Trung Quốc đã làm đổ chiếc xe đẩy khiến bé sơ sinh nằm trong xe rơi xuống đất.