(LĐ) - Đó là chủ đề của hội thảo do LĐLĐ Hà Nội và CLB Nữ khoa học Hà Nội tổ chức ngày 2.10, với sự tham gia của các nhà khoa học nữ và hội viên CLB.

Các tham luận tại hội thảo đã phản ánh tâm tư, tình cảm; khẳng định những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức trong quá trình phát triển thủ đô; làm rõ những vấn đề của quá trình phát triển đối với nữ CNVCLĐ nói chung và đội ngũ nữ trí thức nói riêng. Đồng thời, hội thảo cũng chỉ ra những nội dung, công việc cần làm của mỗi cá nhân để đội ngũ trí thức tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng và phát triển thủ đô. Hội thảo là hoạt động thiết thực của LĐLĐ và CLB Nữ khoa học TP Hà Nội chào mừng 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XV. H.Thảo