Hơn một tháng sau cái chết của vị giám đốc xí nghiệp xây lắp 1 (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định), đêm 20/2, xác nữ thủ quỹ công ty này cũng được tìm thấy.