Đưa bạn gái của bạn về trường, Hảo liền chở vào nhà nghỉ và giở trò đồi bại.