Thấy cô học sinh đóng cửa phòng trọ cả ngày không ra, mọi người xung quanh phá cửa xông vào và phát hiện nạn nhân đã chết, trên người không một mảnh vải che thân.