Do bị mất bị mất điện thoại nên nghi ngờ lẫn nhau, nhóm nữ sinh nhắn tin qua mạng hẹn nhau ra hoa viên để “nói chuyện”. Trên mạng thì nhắn 1 là đăng status xin lỗi 2 là ra ngoài nói chuyện, đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Khi bọn cháu đánh nhau thì mọi người đứng xem cổ vũ, có người thì kêu cố lên, đập mạnh lên, kêu cởi đồ bạn này ra.

Theo ANTV