(Bạn đọc viết) - Thật sự quá buồn cho tương lai Việt khi có quá nhiều cô cậu 9x não phẳng như thế này, "những anh hùng bàn phím" mạnh miệng chửi thầy cô và bạn bè như hát hay thế kia, sau này sẽ làm gì được có ích cho đời????

carrot