T. và nhóm bạn đang đi bộ đến trường, cô bé này đi sau nên bị tên yêu râu xanh nhảy ra vác lên vạt rừng giở trò đồi bại.