Có rất nhiều cách để câu view, câu like trên mạng xã hội: từ phát ngôn gây sốc đến đăng ảnh nóng. Và thời gian gần đây là trào lưu “Nói là làm”. Tuy nhiên, đốt cả ô tô chỉ để câu view, câu like như 1 nữ phát thanh viên ở Trung Quốc thì quả là bất bình thường.

Theo VTC14