[Kênh14] – Các fans có thể yên tâm và chờ đợi sự tái xuất trên cả tuyệt vời của chị í rồi nhá!