Các chuyên gia Nhật Bản vừa trình diễn một hệ thống cảm ứng sinh học tí hon, cho phép ĐTDĐ theo dõi tình hình sức khỏe chủ nhân 24/24h trong một tương lai không xa.