(ĐTCK-online) Chủ tịch HĐQT NTL cho biết, doanh nghiệp sẽ không đạt mức 700 tỷ đồng trước thuế như kế hoạch đã đề ra do thị trường bất động sản quá ảm đạm, NTL chỉ phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2011.

HĐQT CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Từ Liêm (NTL - sàn HOSE) thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2011. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11. Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt, với tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán là ngày 15/12.

Ông Nguyễn Văn Kha, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức để hỗ trợ cho cổ đông được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng cuối năm 2011. Mức chi trả này bằng với Nghị quyết ĐHCĐ 2011 của Công ty thông qua hồi đầu năm. Đây cũng là tỷ lệ cổ tức doanh nghiệp chi trả cho cả năm 2011.

Về lợi nhuận năm, ông Kha cho biết, doanh nghiệp sẽ không đạt mức 700 tỷ đồng trước thuế như kế hoạch đã đề ra do thị trường bất động sản quá ảm đạm, NTL chỉ phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2011. Quý III, doanh thu của Công ty mẹ NTL đạt 36,86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty mẹ NTL đạt 208,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 67,26 tỷ đồng, giảm 79,53% so với cùng kỳ.