9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế của NT2 đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng 24,4% so với 9 tháng đầu năm 2016. Như vậy, công ty đã vượt 18,2% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2016.

Ngày 18/10/2016, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã công bố Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2016.

Tính riêng trong quý III/2016, doanh thu của công ty đạt gần 1.510 tỷ đồng tăng 18,3% so với kết quả quý III/2015. Giá vốn hàng bán kỳ này của NT2 đạt hơn 1.246,48 tỷ đồng, tức tăng mạnh 36% so với cùng kỳ, điều này khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 26,7% xuống mức hơn 263 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của NT2 đạt 15,2 tỷ đồng, tăng mạnh 63,6% so với cùng kỳ và chi phí tài chính đạt hơn 68,8 tỷ đồng, giảm mạnh 74,4% so với quý III/2015. Trong khi đó, chi phí QLDN của NT2 quý III/2016 đạt hơn 36,48 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ.

Kết quả, NT2 ghi nhận mức lãi sau thuế quý III/2016 hơn 164,7 tỷ đồng, gấp 2,38 lần cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân có sự chêch lệch lợi nhuận như trên được NT2 cho biết là do doanh thu sản xuất điện quý III/2016 tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong thời gian từ ngày 05/09/2016 đến ngày 20/09/2016, hệ thống khí Nam Côn Sơn giảm và cắt khí để bảo dưỡng lớn định kỳ 5 năm, dẫn đến nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm sản lượng và chạy dầu DO trong thời gian này. Đây là yếu tố đặc thù khách quan của riêng năm 2016. Tuy nhiên việc chạy bằng dầu DO đã giải phòng tồn kho dầu, góp phần làm tăng dòng tiền trong kỳ.

Bên cạnh đó, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay gốc ngoại tệ trong quý III/2016 chỉ là hơn 9,4 tỷ đồng, điều này giúp chi phí tài chính của công ty giảm mạnh.

NT2: Lai quy III gap 2,4 lan cung ky, 9 thang vuot 18% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 4.461 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng 24,4% so với 9 tháng đầu năm 2016. Như vậy, công ty đã vượt 18,2% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2016.

Dự kiến 03 tháng cuối năm 2016, NT2 vận hành, phát lên lưới điện khoảng 450 triệu kWh/tháng, tương đương 1,35 tỷ kWh trong Quý IV/2016