Riêng trong quý III/2016, NT2 có mức tăng lợi nhuận cao khi đạt lợi nhuận sau thuế gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2015.

NT2 bao lai 860 ty dong trong 9 thang - Anh 1

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2 ) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, tính riêng quý III/2016, kết quả sản xuất kinh doanh của NT2 ấn tượng với lợi nhuận sau thuế gần 165 tỷ đồng, đạt 238% so với quý III/2015 (69 tỷ đồng). Doanh thu ở mức 1.525 tỷ đồng, đạt 119% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế là 860 tỷ đồng, đạt 124% so với 9 tháng đầu năm 2015.

9 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện NT2 phát lên lưới điện quốc gia là 4,025 tỷ kWh, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá khí 9 tháng đầu năm 2016 của NT2 trung bình là 3,7 USD/triệu Btu, giá khí cùng kỳ năm 2015 là 5,46 USD/triệu Btu.

Nguyên nhân khiến quý III/2016 lợi nhuận của NT2 tăng mạnh là do hệ thống khí Nam Côn Sơn giảm và cắt khí để bảo dưỡng lớn định kỳ 5 năm, dẫn đến nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm sản lượng và chạy dầu DO trong thời gian từ ngày 05/09/2016 đến ngày 20/09/2016, tuy nhiên việc chạy bằng dầu DO đã giải phóng tồn kho dầu, góp phần làm tăng dòng tiền trong kỳ.

Dự kiến 03 tháng cuối năm 2016, NT2 vận hành, phát lên lưới điện khoảng 450 triệu kWh/tháng, tương đương 1,35 tỷ kWh trong Quý IV/2016.

Hoàng Anh