"Anh diễn trên sân khấu mà bầu nhiệt huyết không sôi lên sùng sục thì làm sao truyền cảm xúc đến khán giả được, nhất là những khán giả ngồi xa sân khấu ở ghế hạng bét!?", chính câu nói này, chính sự diễn cho cả những khán giả ngồi "ghế hạng bét" này của NSND Thế Anh đã dẫn dắt câu chuyện đi xa hơn chuyện kịch và phim.