Trong năm 2016, công ty mẹ NSC đặt kế hoạch đạt 805 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng.

NSC lai 122 ty dong 9 thang, hoan thanh 70% ke hoach nam - Anh 1

CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã NSC ) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý III và 9 tháng đầu năm 2016 cũng như kế hoạch quý IV/2016 của Công ty mẹ.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2016, NSC đạt hơn 529 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 122 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ.

Sang quý IV/2016, NSC đặt kế hoạch doanh thu 280 tỷ và lợi nhuận sau thuế ở mức 63 tỷ đồng. Trong năm 2016, công ty mẹ NSC đặt kế hoạch đạt 805 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng nhất trí thông qua phương án thành lập chi nhánh Đồng Tháp nhằm mở rộng vùng sản xuất kinh doanh của Công ty tại đồng bằng sông Cửu Long.

Trần Thúy