Thời gian dự kiến chi trả cổ tức là Quý III/2017.

NSC du kien tra co tuc 15% tien mat dot 2 nam 2016 - Anh 1

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HĐQT CTCP Giống cây trồng Trung ương Vinaseed (HOSE: NSC) đã ra nghị quyết nhất trí thông qua việc chi trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Thời điểm chi trả cổ tức dự kiến trong Quý III/2017.

Vinaseed đã chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 15% vào ngày 20/1/2017. Như vậy, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức tổng cộng 30% bằng tiền mặt đúng như kế hoạch đề ra.

Từ năm 2011 trở lại đây, công ty đều thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ cao từ 20% trở lên, riêng năm 2012 thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Trong chiến lược 2017 – 2021, NSC dự kiến tiếp tục thực hiện cổ tức cho các nhà đầu tư với tỷ lệ từ 30-50%.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, cổ đông lớn nhất của NSC là PAN FARM với tỷ lệ sở hữu 75,06% tương đương 11,47 triệu cổ phiếu.

Năm 2016, NSC đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay với 192 tỷ lợi nhuận hợp nhất sau thuế, tăng 22% so với năm 2015. Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu nâng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lên 228,5 tỷ đồng. Tính riêng quý I, lãi ròng đạt 46 tỷ, NSC hoàn thành 20% kế hoạch đề ra.