HĐQT CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

NSC dat muc tieu dat 63 ty dong loi nhuan trong quy IV - Anh 1

Theo đó, Công ty đạt 529,3 tỷ đồng doanh thu và hơn 122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 9% và 17% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch cả năm, doanh thu và lợi nhuận đạt được sau 9 tháng tương ứng đạt 66% và 70%. NSC đặt mục tiêu đạt 280 tỷ đồng doanh thu, 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2016.

HĐQT NSC cũng vừa thông qua phương án thành lập Chi nhánh NSC tại Đồng Tháp nhằm mở rộng vùng sản xuất - kinh doanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

H.Hòe