(Zing) - Tác giả Ngôi Nhà Hoa Hồng là một trong những nhạc sĩ tạo nên thành công cho nhạc teen đương đại nhưng anh không tin sự 'thống trị' của dòng nhạc này.