Mấy ngày nay, chưa hết bàng hoàng với cơn đại hồng thủy nhấn chìm các làng xã của tỉnh, người dân 2 thôn Phú Mỹ và Xuân Trung (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đón nhận chuyện trái khoáy: nộp tiền cho cán bộ thôn mới được nhận quà cứu trợ sau đợt lũ lụt.