Noo Phước Thịnh quyết liệt phản đối quan điểm của một số cư dân mạnh rằng chiến dịch từ thiện của MC Phan Anh và các nghệ sĩ là hành vi “làm màu” để lấy danh.

Team 10 A.M