PN - Hôm qua, 1/11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về việc thực hiện dự án trồng mới năm triệu hec ta rừng, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo luật cơ yếu. dự kiến, Dự luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Khẳng định việc quy hoạch sử dụng đất thời gian vừa qua không thành công, đại biểu (ĐB) Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) minh họa bằng hình ảnh “nhà nhà làm khu kinh tế, KCN, sân golf, cảng biển, sân bay... Thế nhưng, có những KCN không ai vào, cảng không có tàu, sân bay nằm “chết”. ĐB này đánh giá đó là lợi ích nhóm, lợi ích địa phương, lợi ích cát cứ, và đặt câu hỏi: “Về mặt quản lý vĩ mô thì Nhà nước điều chỉnh, nhưng lãnh đạo các bộ ngành đâu?”. ĐB Nguyễn Đình Quyền cũng báo động về tình trạng bất bình thường đang diễn ra, đó là nhiều cơ quan xin đất xây trụ sở cả chục năm nay không được, nhưng dự án xin một cái là có đất ngay. Ông nói: “Bao nhiêu dự án nhà ở chúng ta bố trí được, trong khi dự án nhà trẻ lại không bố trí được đất. Quy hoạch gì mà kỳ lạ vậy? Những việc đó vẫn diễn ra nhưng không thuộc trách nhiệm của ai. Đây là điều cực kỳ bất hợp lý trong việc quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch”.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 200.000 ha dành cho KCN. Cho rằng phải mất 50 năm nữa mới lấp đầy 70.000 ha KCN, 730.000 ha của 15 khu kinh tế ven biển, hơn 20 khu kinh tế cửa khẩu, ĐB Trần Du Lịch

(TP.HCM) đặt câu hỏi: “Vậy quy hoạch thêm để làm gì?". Ông phân tích: “Đến năm 2020, TP.HCM có 5.900 ha KCN, hiện đang khai thác 2.500 ha (14 KCN) đã đóng góp 28% GDP cả nước, chỉ lấp đầy các KCN này, tỷ lệ đóng góp GDP đã rất lớn”. ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh, nếu Chính phủ không làm rõ được các con số đó thì không thể phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là 200.000 ha đất KCN. Vì sẽ dẫn đến việc tùy tiện mở rộng KCN, quy hoạch treo, biến đất nông nghiệp thành đất hoang, KCN để nuôi... bò!

Chưa thể yên tâm với việc thu hồi đất trồng lúa, ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) đề nghị Bộ TN-MT nên rà soát xem đã lấy bao nhiêu diện tích đất “bờ xôi ruộng mật”. ĐB Bùi Thị An cho rằng, tại các thành phố lớn hiện nay, rất nhiều nhà, biệt thự đang bị bỏ hoang. Bà nói: “Có tình trạng người có rất nhiều nhà đất, trong khi người khác lại không có nhà ở...”.

Cho ý kiến về việc thực hiện dự án trồng mới năm triệu ha rừng, một số ĐBQH tỏ ra lo lắng vì ngày càng cạn kiệt tài nguyên rừng. ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cho rằng, con số tính rừng tự nhiên trên diện tích chỉ là một hình thức tham khảo, bởi không ít rừng đã bị rút ruột, lấy hết gỗ quý, nhìn tưởng rừng mà không phải rừng. Nhiều ĐBQH yêu cầu Chính phủ cần quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý rừng tốt hơn bằng cách gắn lợi ích của người với rừng và tạo điều kiện để dân giám sát, quản lý rừng.

PHƯƠNG MAI