(NDHMoney) Theo báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành nông nghiệp đã xuất siêu 4,43 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2010.

Biểu đồ giá trị xuất khẩu một số hàng nông sản (đơn vị: triệu USD). Nguồn: Tổng cục Thống kê Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy sản 9 tháng đầu năm 2010 đã đạt khoảng 13,93 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu đạt 7,32 tỷ USD, tăng 21,1%; thủy sản 3,47 tỷ USD, tăng 14,2%; các mặt hàng lâm sản chính đạt giá trị 2,6 tỷ USD, tăng tới 36,3%. Nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và vật tư, nguyên liệu phục vụ nông, lâm, thủy sản trong cùng thời kỳ ước đạt 9,5 tỷ USD tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, ngành nông nghiệp tiếp tục xuất siêu 4,43 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2010 (cả nước nhập siêu gần 8,6 tỷ USD). Kết quả ấn tượng của xuất khẩu ngành nông nghiệp co sự đóng góp lớn của yếu tố thị trường thuận lợi. Rất nhiều mặt hàng xuất khẩu có mức giá bình quân tăng cao hơn so với năm 2009, thúc đẩy các doanh nghiệp tăng sản lượng xuất khẩu trong thời gian qua. Dẫn đầu ngành nông nghiệp về kim ngạch xuất khẩu là thủy sản. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng này đã đem về 3,5 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Xuất khẩu gạo trong cùng thời kỳ ước đạt 5,55 triệu tấn với kim ngạch 2,56 tỷ USD, tăng 11,75% về lượng và 14,35% về giá trị. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã xấp xỉ giá gạo của Thái Lan, bình quân 8 tháng đầu năm ở mức 470 USD/tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cà phê Việt Nam vẫn đối mặt không ít khó khăn như bị các nhà nhập khẩu gây khó dễ như chậm trả tiền, tự thay đổi ngày chốt giá… Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê ước đạt 925 nghìn tấn, với giá trị kim ngạch 1,32 tỷ USD, tăng 4,2 % về lượng và 0,9% về giá trị so với cùng kỳ 2009. Cũng trong 9 tháng qua, xuất khẩu chè đạt 146 triệu USD, tăng 16,7%; điều xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 30,1%... Riêng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 384 triệu USD, giảm 18,1% so với cùng kỳ. Nhưng ngược lại, xuất khẩu cao su trong 9 tháng đầu năm đã đạt 531 nghìn tấn với trị giá 1,45 tỷ USD, chỉ tăng 10,9 % về lượng nhưng giá trị tăng gấp 2 lần so cùng kỳ. Giá cao su xuất khẩu trung bình 8 tháng đầu năm đạt 2.731 USD/tấn tăng 85,9 % so với cùng kỳ 2009, báo cáo cho biết.