(VietNamNet) - “Dự tính đến năm 2020, VN về cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại, nhưng với thực tế mảng tam nông, hiện là rất khó. Nếu vẫn quyết tâm thực hiện, ngay lúc này chúng ta phải có những quyết sách thật mạnh mẽ”.