A.D

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Thời gian qua, Huyện ủy Hòa Vang đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Trong đó, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phát động phong trào "Nói không với thực phẩm bẩn". 9 tháng năm 2016, Hòa Vang đã tổ chức 13 đợt kiểm tra ở 655 lượt cơ sở; tỷ lệ các cơ sở vi phạm đã giảm qua từng năm.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/T.Ư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới tổ chức vào sáng 11-10, Huyện ủy Hòa Vang tiếp tục đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP; phát triển các mô hình kinh tế theo hướng ứng dụng công nghệ sạch; thành lập tổ chuyên xử lý vi phạm VSATTP.

Nong dan noi khong voi thuc pham ban - Anh 1

Tổ chuyên xử lý vi phạm VSATTP H. Hòa Vang kiểm tra nguồn gốc các sản phẩm đóng gói tại chợ Túy Loan.