Do bất bình về thuế xuất khẩu, nông dân Argentina tuyên bố trong ngày thứ Ba, 27-5, rằng sẽ tạm ngưng bán ngũ cốc xuất khẩu từ ngày 28-5 đến ngày 2-6.