Gần 2/3 trong số 2.385 phụ nữ khảo sát cho biết họ coi chuyện đó như một điềm báo về tiềm năng của mối quan hệ. Dưới dây là mánh khóe hay nhất mà bạn nên tham khảo.