Mưa chưa từng có trong lịch sử khí tượng Quảng Bình', Quảng Trị: Nước dâng cao đột ngột, gần 1000 nhà dân ở Vĩnh Linh ngập trong nước, Diễu hành thuyền hoa bảo vệ môi trường trên kênh Nhiêu Lộc, Nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính tham ô hơn 140 triệu đồng, Thái Lan đầy bất trắc sau khi Quốc vương băng hà...