Ra quân tăng cường nhắc nhở, xử phạt “me men” khi lái xe, Dân làng ùa ra đón thuyền viên được cướp biển Somali thả về nhà, Bộ trưởng Công thương: Thực hiện nghiêm kết luận liên quan ông Vũ Huy Hoàng, Hai trận động đất làm rung chuyển miền trung Italy... cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nóng của báo Lao Động.