Skype đang phát triển phần mềm VoIP (Voice over Internet Protocol) client cho chiếc ĐTTM đầu bảng N97 của Nokia, hôm 17/2/2009 giới chức 2 công ty cho biết.