24H.COM.VN - Những hình ảnh về 2 "thành viên" mới nhất thuộc dòng Eserie  của Nokia - E71 và E66 - đã được "tiết lộ".