24H.COM.VN - Người dùng sẽ có thêm sự lựa chọn đối với dòng máy 6500 Classic của hãng sản xuất di động số 1 thế giới.