Người đẹp Thư Kỳ không ngại ngần về quá khứ của mình. Cô chẳng giấu giếm cũng chẳng quá xấu hổ về những ngày tháng cũ. Người ta có dè bỉu chuyện Thư Kỳ mượn nhan sắc để tiến xa trên con đường danh vọng cũng chẳng sao. Miễn là cô đã đạt được mục tiêu của mình.