24H.COM.VN - “Hại điện” nói ngược lại sẽ là “hiện đại”, “củ hổ” nói ngược lại sẽ là “cổ hủ”… còn rất nhiều từ để chúng ta nói ngược nữa. Hôm nay cười 24H mời các bạn cùng thưởng thức những câu nói ngược bất hủ.