Nỗi niềm phe 'nấm lùn và đã được giải tỏa bằng chùm ảnh vui nhộn.

Noi kho cua co nang chan ngan - Anh 1

Noi kho cua co nang chan ngan - Anh 2

Noi kho cua co nang chan ngan - Anh 3

Noi kho cua co nang chan ngan - Anh 4

Noi kho cua co nang chan ngan - Anh 5

Noi kho cua co nang chan ngan - Anh 6

Noi kho cua co nang chan ngan - Anh 7